دانلود پی دی اف کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

Chicago 1962. Gideon Keil خزنده ترین خون آشام شهر است. هیچ کس جرات نمی کند نزدیک او بایستد – تا زمانی که کسی این کار را انجام دهد. هنگامی که مسیر او از یک فعال حقوق مدنی کاریزماتیک عبور می کند ، گیدئون با اولین مرد شصت ساله خود روبرو می شود که موجودیت خود را تهدید می کند و زندگی می کند تا داستان را تعریف کند. مری استروگهان زیبا ، الهام گرفته و مهمتر از همه مصمم است که اجازه ندهد کسی – حتی خون آشام – به افرادی که سعی در زندگی بهتر دارند آسیب برساند. او می داند که باید او را بکشد. با این وجود ، هنگامی که او برای یافتن خون آشام های مسئول قتل این دو کودک به کمک نیاز دارد ، می یابد که موافقت می کند شهر را برای آنها جستجو کند. و او به نوبه خود می پرسد چه کسی یک شب با او تنها است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب At the Advent of Dusk