دانلود پی دی اف کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

برای هزاره های بی شماری انسان ها آینده را در آسمان شب خوانده اند و اثرات حرکت آسمانی را بر روی زمین دیده اند ، این طالع بینی ، اولین تلاش برای درک ستاره ها و سیارات بود. در مدت زمان بسیار کوتاهی بشر از طریق طالع بینی به مطالعه علمی کاملاً پیشرفته نجوم و کیهان شناسی از طریق کار مردان و زنان بزرگ بی شماری رسیده است. این کتاب قطار اندیشه و کشفی است که توسط برخی گرفته شده است. از جمله زندگی نامه های بطلمیوس و کوپرنیک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations