دانلود پی دی اف کتاب Astonishing Bathroom Reader : Your No.2 Source to All the Flushing Facts, Jamming Trivia, & Gassy Mysteries of the Universe!

[ad_1]

600 واقعیت جالب درباره همه چیز ، از تاریخ علم گرفته تا فرهنگ پاپ در مورد اینکه ژوئن به نام جونو ، الهه ازدواج رومی نامگذاری شده است؟ اگر نه ، نگران نباشید! می توانید جزئیات مربوط به این حقایق و دانش عمومی مفیدتر (و بی فایده) را در این مجموعه عظیم بیاموزید. با موضوعاتی در سرتاسر طیف ، همه چیز در مورد روسای جمهور ، سیارات ، بازی های توپی و شش فصل سرریز را بخوانید: این مجموعه حماسی یک لیست ، فکتوئید یا جدول زمانی برای همه دارد. هرگز در توالت (یا ماشین یا تخت) خسته نخواهید شد. Crack خواننده شگفت انگیز حمام را باز می کند و همه چیزهایی را که فکر نمی کردید باید بدانید را بخوانید!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Astonishing Bathroom Reader : Your No.2 Source to All the Flushing Facts, Jamming Trivia, & Gassy Mysteries of the Universe!