دانلود پی دی اف کتاب Assistive Augmentation :

[ad_1]

این کتاب به پیشرفت های کمکی می پردازد ، طراحی و توسعه فن آوری های کمکی ، رابط های کاربری و تعاملات برجسته را نشان می دهد که به طور یکپارچه با ذهن ، بدن و رفتار کاربر ادغام می شوند و یک درک پیشرفته ارائه می دهند. حواس ما کانالهای اصلی مورد استفاده برای دیدن دنیای اطراف ما است. چه ضعف هایی داشته باشند و چه نداشته باشند ، مردم اغلب خود را در حد توانایی های حسی خود می بینند. برخی به دنبال دستیاران یا تقویت کننده هایی هستند که به آنها امکان می دهد کارهای خاصی را انجام دهند یا حتی آنها را به توانایی هایی فراتر از حد معمول به “ماوراural طبیعی” تبدیل کنند. موضوع بیش از حد این کتاب حول طراحی و توسعه فناوری ها و رابط ها است ، که توانایی های جسمی ، حسی و شناختی پیشرفته ای را فراهم می کند: “پیشرفت های کمکی”. انجمن حمایت از تقویت به یک کارگاه بین رشته ای در کنفرانس بین المللی عوامل انسانی در سیستم های محاسباتی (CHI) 2014 در تورنتو ، کانادا فراخوانده شد. این جامعه متشکل از محققان و متخصصانی است که در تلاقی تعامل انسان و رایانه ، فناوری کمکی و تقویت انسان کار می کنند. این جلد ویرایش شده ، که اولین نتیجه ملموس کارگاه را نشان می دهد ، بحث های تحریک آمیز در مورد چالش های یادگیری کمکی را به عنوان یک مطالعه موردی ارائه می دهد. این مطالعات در دو زمینه اصلی تمرکز دارند: (1) سنسورهای تقویت شده و روشهای پاسخ ، و (2) طراحی برای پشتیبانی کمکی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assistive Augmentation :