دانلود پی دی اف کتاب Assessment Level of Political Participation Among Youth. The Case of the National University of Lesotho

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی در سیاست از سال 2014 – مبانی و عمومی ، پایه ها: B + ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: هدف از این مطالعه تعیین روش هایی است که جامعه در سیاست درگیر می شود و مشارکت در کدام حالت است جوانان NUL. این مطالعه بیشتر مصمم بود تا روشهای مختلف تعامل جوانان را کشف کند و به عنوان بخشی از روند مشارکت سیاسی مشارکت در آنها را آسان تر کند. هدف از این تحقیق همچنین شناسایی شیوه مشارکت سیاسی بود که اکثر جوانان در NUL نسبت به دیگران ترجیح می دادند. مهمترین نکته این بود که درک کنیم جوانان باتوی تحصیل کرده پرمعنا و پربار چگونه سیاست را در نظر می گیرند. در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که اهداف این مقاله تحقیق را برآورده می کند. همچنین شامل مکالمات با جوانان دانشگاه ملی لسوتو برای اطمینان از میزان مشارکت سیاسی آنها بود. در این راستا ، گرایش آنها به رویدادهای سیاسی شناسایی و تثبیت شد. جوانان در پست های وزیری و در شورای ملی لسوتو کم دارند. با این وجود ، شنیدن سخنان عادی است که می گویند جوانان رهبران فردا هستند. هدف از این تحقیق تعیین سطح مشارکت سیاسی در بین جوانان دانشگاه ملی لسوتو (NUL) بود. داده های این مطالعه از طریق پرسشنامه از 15 پاسخ دهنده جمع آوری شده است. این مطالعه نشان داد که جوانان در انتخابات عمومی برای رای دادن و حمایت از احزاب سیاسی کمتر مشارکت می کنند ، به ویژه هنگامی که صحبت از نامزدی برای عضویت آنها می شود. در مقابل ، میزان مشارکت سیاسی در میان جوانان در NUL با استفاده از فعالیت سیاسی اندازه گیری شد. علی رغم سطح پایین مشارکت سیاسی آنها ، مشخص شد که جوانان در NUL ترجیح می دهند از طریق رأی دادن در انتخابات عمومی و خرید محصولات محصولات سیاسی در سیاست شرکت کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessment Level of Political Participation Among Youth. The Case of the National University of Lesotho