دانلود پی دی اف کتاب Assessment, Evaluation, and Accountability in Adult Education

[ad_1]

هدف این کتاب کمک به پزشکان در آموزش بزرگسالان برای آگاهی بهتر در مورد ارزیابی ، ارزیابی و پاسخگویی است زیرا اینها وظایف مهم در اجرای و اجرای برنامه های آموزش بزرگسالان است. این کتاب برای معلمان بزرگسالی که از آنها خواسته شده است در کمیته های ارزیابی خدمت کنند ، گزارش های مفصلی برای سرگرمی و اعتبارسنجی ها تهیه کنند ، فرهنگ ارزیابی را در برنامه و سازمان خود ایجاد کنند و / یا گزارشی را برای اهداف پاسخگویی تهیه کنند. در این بخش ، مروری مقدماتی در مورد ارزیابی و ارزیابی در آموزش بزرگسالان ارائه شده است. بخش دو راهنمایی در مورد زمینه های خاص آموزش بزرگسالان مانند آموزش نظامی نظامی ، توسعه منابع انسانی و روش های ادامه تحصیل حرفه ای است. بخش سه تمرینات ارزیابی را برای بزرگسالان در آموزش عالی ، با فصلی به آموزش از راه دور ، آموزش مشاغل بهداشتی و تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessment, Evaluation, and Accountability in Adult Education