دانلود پی دی اف کتاب Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Research and Applications

[ad_1]

این کتاب شرح مفصلی از نتایج تحقیق و کاربرد حاصل از ارزیابی و آموزش پروژه مهارت های قرن بیست و یکم را ارائه می دهد ، که چارچوبی را برای درک ماهیت این مهارت ها بررسی می کند. عنصر اصلی این بخش جدید ارائه اطلاعات تحقیقاتی از ارزیابی جهانی دو مهارت قرن 21 است که وظیفه آموزش و یادگیری را بر عهده دارند: حل مساله مشارکتی و یادگیری در شبکه های دیجیتال. نتایج ارائه شده شامل شواهدی برای تأیید اعتبار سنجش مهارت قرن 21 و شرح روشهای آموزشی حاصل می شود که هم برای آموزش مهارتها و هم برای تقویت اهداف اصلی یادگیری در سیستم های آموزش متوسطه مورد استفاده قرار می گیرد. می تواند انجام شود. بخشهای این جلد از طریق تمركزی كه وظایف ارزیابی نوآورانه ساختار مورد نظر را اندازه گیری می كنند ، مرتبط می شوند. این تمرکز با موضوعات مفهومی و روش شناختی مرتبط با هزینه های ارزیابی مبتنی بر رایانه در قرن بیست و یکم اطلاع رسانی می شود. درک ماهیت مهارت های به دست آمده از این ارزیابی ها می تواند رهنمودهایی را برای ادغام مهارت های قرن بیست و یکم در کلاس ، که توسط ابتکارات اتخاذ شده توسط کشورهای شرکت کننده ارائه شده ، راهنمایی کند. س questionsالات راهنما در این جلد عبارتند از: “آیا وظایف ارزیابی ، ساختارها را می سنجند؟” و “پیامدهای ارزیابی و تدریس در کلاس چیست؟” این سومین جلد مقاله از این پروژه است که توسط Springer منتشر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Research and Applications