دانلود پی دی اف کتاب Assessing Water Rights in China :

[ad_1]

این کتاب مدلی برای توصیف مفهوم سلسله مراتبی ساختار حقوق آب چین ارائه می دهد که نظریه های پیشگام در مورد منابع طبیعی و اقتصاد نهادی زیست محیطی را در نظر می گیرد. این اصل برای کمک به سیاست گذاران چینی در درک عمیق تری از حقوق آب و نیاز به یک برنامه اصلاحات در توسعه بلند مدت چین فقیر از آب ، اصل اساسی حقوق آب را روشن می کند. برای انجام این کار ، بر اساس سه منبع اصلی است: “تفسیر اقتصادی” Cheung SNS ، Douglas c. “تاریخ جدید اقتصادی” نورث و “تاریخچه کلان” ری هوانگ. این کتاب دو سهم اساسی دارد: این ساختار ساختار سلسله مراتبی آب را شرح می دهد. چین ، که از سلسله کین ، که 2000 سال پیش کشور را متحد کرد و از آن زمان بدون وقفه کار می کند ، منشا گرفت. علاوه بر این ، یک مدل جایگزین برای ساختارهای حاکمیت آب ایجاد می کند و منطق انتخاب های ساختاری را با حداقل هزینه های معامله تحت شرایط محدودیت پیش می برد ، در حالی که چین برای ساختار سلسله مراتبی از نظر هزینه های مدیریت و هزینه های همکاری. ماهیت ذاتی این کشور را توضیح می دهد انتخاب. به همین ترتیب ، این کتاب غنی و مبتنی بر اصول مکتب “حکمرانی آب” است که توسط کارل مارکس ، کارل ویتفوگل و ری هوانگ نشان داده می شود ، و این پایه و اساس مطالعه بیشتر نظریه حقوق آب در چین معاصر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessing Water Rights in China :