دانلود پی دی اف کتاب Assessing Undergraduate Learning in Psychology : Strategies for Measuring and Improving Student Performance

[ad_1]

این کتاب به معلمان نشان می دهد که چگونه می توانند برای طراحی آموزش ، برنامه درسی و برنامه درسی در مورد اهداف یادگیری دانش آموزان که توسط راهنمای APA برای رشته های روانشناسی دوره کارشناسی مشخص شده است ، ارزیابی کنند. همکاران ، مربیان باتجربه ای هستند که مشاوره های تخصصی برای ارزیابی را ارائه می دهند. प्रेरित فشار انگیزشی از طرف ذینفعان فردی و نهادی. آنها همچنین به دلیل ارتباط بیشتر برنامه های آموزشی در سراسر جهان و نیاز به همکاری و انسجام جهانی ، درباره فشارهای بین المللی بحث می کنند. نویسندگان با استفاده از یک مثال مثال ، استراتژی هایی را برای ارزیابی دانش آموزان ، تدوین برنامه های ارزیابی نهادی و ساختن پل هایی در سراسر موسسات و مرزهای بین المللی ارائه می دهند. علاوه بر این ، آنها محدودیت های ارزیابی را برجسته می کنند ، و انعطاف پذیری را در تعیین نحوه ارزیابی و ارتباط داده های حاصل تشویق می کنند. آنها مشارکت فعال و متفکرانه را برای بهبود یادگیری دانش آموزان و اطمینان از آمادگی دانشجویان امروز برای رقابت در اقتصاد جهانی تشویق می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessing Undergraduate Learning in Psychology : Strategies for Measuring and Improving Student Performance