دانلود پی دی اف کتاب Assessing the Impact of Household Waste Disposal Practices on Water Quality of Womba River. A Case Study From Sawla Town, Ethiopia

[ad_1]

از سال 2017 به بعد ، کارشناسی ارشد پایان نامه علوم زیست محیطی ، دانشگاه اربا میناک ، زبان: انگلیسی ، چکیده: هدف کلی این مطالعه ارزیابی اثرات مشکل دفع ضایعات داخلی ضعیف بر کیفیت آب رودخانه Womba در شهر ساولا بود. زباله به هر ماده یا محصولی گفته می شود که از نظر مالک بی فایده شناخته شده و نیاز به دور ریختن یا دور انداختن آن است. زباله جامد هر ماده آلی یا غیرآلی است که در اثر فعالیتهای مختلف انسانی تولید می شود و نامطلوب یا پسماند محسوب می شود ، بنابراین بدون تصفیه تصفیه یا دفع می شود. از طرف دیگر ، اصطلاح مدیریت پسماند جامد خانگی توسط نویسندگان و نویسندگان مختلف متفاوت تعریف شده است. به عنوان مثال ، این فعالیت به عنوان کلیه فعالیتهایی تعریف می شود که به دنبال به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی ، زیبایی شناختی و بهداشتی انسان در زباله های جامد در خانه ها هستند. تعریف جامع تری توسط K ارائه شده است ، كه بیان می دارد مدیریت پسماند جامد رشته ای است كه با تولید ، ذخیره سازی ، جمع آوری ، انتقال و كنترل حمل و نقل ، فرآوری و دفع آن ارتباط دارد. بنابراین ، این روشی مطابق با بهترین اصل بهداشت عمومی ، اقتصاد ، مهندسی ، حفاظت ، زیبایی و سایر حفاظت از محیط زیست است که مسئول بهداشت عمومی است. ریشه در این تعریف ، مدیریت پسماند جامد فرآیندی است که شامل تولید ، ذخیره سازی ، جمع آوری ، انتقال و حمل و نقل ، فرآوری و دفع زباله ها مطابق با اصول مدیریت پسماند خانگی است. شهرنشینی و توسعه سریع جمعیتهای شهری که در طول قرن بیستم اتفاق افتاد ، جهان را به جوامع شهرها و شهرها تبدیل کرد. این تحولات چالش هایی را برای محیط زیست ایجاد کرده است که بیشتر آنها باید در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرند. در میان آن چالش های زیست محیطی ، مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین موارد است. این بدان دلیل است که تا زمانی که انسان در جوامع مسکونی زندگی می کند ، تولید زباله های جامد هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessing the Impact of Household Waste Disposal Practices on Water Quality of Womba River. A Case Study From Sawla Town, Ethiopia