دانلود پی دی اف کتاب Assessement of an Anaerobic Digester in Cold Region of Bhutan

[ad_1]

علوم انرژی در موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2019 ، درجه: 78 ، دانشگاه رویال بوتان (دانشکده علوم و فناوری) ، برنامه درسی: کارشناسی ارشد مهندسی در انرژی های تجدید پذیر ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: چالشی برای گسترش تولید بیوگاز روانشناسی هضم در مناطق سرد در این واقعیت نهفته است که تولید گاز با دما کاهش می یابد و به زیر 15 می رسد. این رساله با شبیه سازی تلفات حرارتی طراحی راکتور اصلاح شده ، امکان کارکرد راکتور بیوگاز را در آب و هوای سرد بوتان ارزیابی می کند. دمای هضم به 35 ℃ تنظیم می شود ، دمای مطلوب با استفاده از کود گاوی که به صورت روزانه تغذیه می شود. تجزیه و تحلیل بر مناطقی تأکید دارد که میانگین دمای ماهانه به زیر 12 می رسد. گنبد ساکن زیرزمینی طراحی شده با ظرفیت 5.5 متر مکعب با استفاده از مدل حرارتی عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هضم کننده اول با ضخامت کاه برنج 0.4 متر که ماده ارزان تر و محلی است ، دست نخورده باقی می ماند. با عملکرد بیوگاز روزانه 1.44 متر مکعب ، که شامل 60 درصد متان است ، مقدار انرژی مشتق شده 64/6 کیلووات ساعت در متر است. برای هضم هضم نشده ، عناصر گرمایش خارجی باید 181.27 کیلووات ساعت در روز تحویل دهند تا تلفات حرارتی را جبران کنند. افزایش ضخامت عایق به میزان 1 متر قابل اغماض است. در مرحله دوم ، راکتور در داخل گلخانه قرار می گیرد تا دمای محیط را به 10 raise برساند. میانگین اتلاف حرارت به دست آمده 50/22 کیلووات ساعت در روز است. محاسبات نشان می دهد که با وجود پیشرفت های پیشنهادی در طراحی راکتور ، از نظر انرژی امکان کار در منطقه کلوئید ارزیابی شده وجود ندارد. یک روش جایگزین افزایش زمان ماند هیدرولیکی است اما این مقدار هضم کننده و هزینه را افزایش می دهد که ظرفیت گیاه بیوگاز توسط مردم روستا را محدود می کند. مناسب ترین روش کاهش دمای کار بین 18 ℃ و 28 است. بنابراین ، برای گسترش گسترش گیاهان بیوگاز در مناطق سردسیر در بوتان ، بهبود بیشتر در طراحی و بهره وری فرآیند و مطالعات امکان سنجی سیستم های گرمایشی ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Assessement of an Anaerobic Digester in Cold Region of Bhutan