دانلود پی دی اف کتاب Aspects of Management Planning for Cultural World Heritage Sites : Principles, Approaches and Practices

[ad_1]

هر سایت در فهرست میراث جهانی (WHL) باید یک برنامه مدیریتی یا سیستم مدیریت دیگری داشته باشد. طبق دستورالعملهای حاکم بر یونسکو ، برنامه مدیریت با هدف اطمینان از حفظ موثر دارایی های عشایر برای نسل های فعلی و آینده است. این نیاز به دلیل نیاز به پیاده سازی سیستم های واقعی نظارت بر مدیریت سایت های میراث جهانی بود. در سال 2005 ، محتوای اجرای آن ، بحث در مورد برنامه های کار و مدیریت برای میراث جهانی ، افزایش چشمگیری داشته است. این بحث عمدتاً بر چارچوب نظری برنامه های مدیریت میراث جهانی و پیشنهاداتی برای رهنمودهای عملی برای اجرای آنها متمرکز شده است. این جلد بستری را برای پزشکان میراث فراهم می کند تا تجربیات خود را به ویژه برای کسانی که در میراث فرهنگی جهانی کار می کنند ، بنویسند. درباره اجرای برنامه های مدیریت سایت بر روی املاک مشخص شده در WHL چاپ کنید. در این مورد ، میراث جهانی فرهنگی به خصوصیات میراث جهانی مانند مکانهای باستان شناسی ، مناظر فرهنگی ، اماکن مذهبی و سازه های معماری اشاره دارد. این کتاب همچنین به دنبال بررسی این است که نقشه های مدیریت مکان در مکان های میراث جهانی فرهنگی اجرا یا در حال اجرا هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aspects of Management Planning for Cultural World Heritage Sites : Principles, Approaches and Practices