دانلود پی دی اف کتاب ASIC/SoC Functional Design Verification : A Comprehensive Guide to Technologies and Methodologies

[ad_1]

این کتاب به طور مفصل نیاز به ایجاد یک استراتژی و محیط اعتبارسنجی طراحی جامع و کاربردی را برای تمام فن آوری ها و روش های لازم توصیف می کند که سخت ترین کار برای تضمین سیلیکون عبوری است. نویسنده ابتدا تمام زیرمجموعه های اعتبار سنجی را در سطح بالا ترسیم می کند ، فقط با یک عمق به مهندس اجازه می دهد قبل از تأخیر در گسترش منطقه ، منطقه را درک کند. سپس به تکنیک های استاندارد صنعت مانند UVM (روش تأیید جهانی) ، SVA (ادعای SystemVerilog) ، SFC (پوشش عملکردی SystemVerilog) ، CDV (تأیید صحت پوشش) ، تأیید قدرت کم (قالب قدرت واحد UPF) ، AMS (آنالوگ) گسترش می یابد. تأیید سیگنال مخلوط را توصیف می کند) ، روش پلت فرم مجازی TLM2.0 / ESL (سطح سیستم الکترونیکی) ، تأیید رسمی استاتیک ، بررسی معادلیت منطقی (LEC) ، شتاب سخت افزار ، شبیه سازی سخت افزار ، تأیید مشترک سخت افزار / نرم افزار ، منطقه قدرت (PPA) ) تجزیه و تحلیل در یک پلت فرم مجازی ، روش استفاده مجدد برای الگوریتم ها / ESL به RTL و سایر توابع ترکیبی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب ASIC/SoC Functional Design Verification : A Comprehensive Guide to Technologies and Methodologies