دانلود پی دی اف کتاب Arts-Research-Education : Connections and Directions

[ad_1]

این کتاب با اقتباس از یک تالیف بین المللی و داشتن یک جذابیت جهانی ، ارتباطات ، مرزها و ارتباطات بین هنر ، تحقیق و آموزش در زمینه های مختلف را بررسی و پیشنهاد می کند. با استفاده از انتشارات موجود در زمینه تحقیقات آموزشی مبتنی بر هنر ، عمداً شرایط و برجسته سازی و گسترش دامنه این رشته را اضافه می کند و از این طریق چشم اندازهای تازه را ارتقا می بخشد. این کتاب امکانات نظری معاصر و همچنین نمونه های معاصر عملی را به تصویر می کشد. این مقاله همچنین کار دانشمندان نوظهور را ارائه می دهد که منجر به “توسعه رشته” می شود. این کتاب شامل فصل های مبتنی بر متن آکادمیک و همچنین ترکیبی از شعر ، داستان ، مقاله های تصویری و متن-تصویر-صدا / ویدئو است که موسیقی ، تئاتر ، نمایشگاه و رقص را به نمایش می گذارد. این کتاب گفتگوهای مهمی راجع به هنر ، اشکال تحقیق و آموزش ، نمایش ها ، انتشار و تقاطع ها را فراهم و تحریک می کند. این مجموعه و منبع متمرکز برای دانشمندان و دانشجویان با نویسنده ، دیدگاه و مخاطب بین المللی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Arts-Research-Education : Connections and Directions