دانلود پی دی اف کتاب Artists in the University : Positioning Artistic Research in Higher Education

[ad_1]

این کتاب در رابطه بین دانشگاه و گروه خاصی از کارکنان دانشگاهی متمرکز است: در رشته های هنرهای تجسمی و نمایشی که در دهه 1990 به بخش دانشگاه پیوستند. این تحقیق نحوه استقرار محققان هنری در چارچوب مدیریت دانشگاه استرالیا و تأثیر آن بر مشاغل ، هویت ، رویکردهای عملی و کار نهایی را بررسی می کند. این کتاب اولین تجزیه و تحلیل موضوع در زمینه انضباطی هنری در استرالیا را ارائه می دهد و یافته های تنها مطالعه جامع استرالیا در مورد وضعیت تحقیقات در زمینه هنرهای خلاق را در چارچوب سیاست های بودجه دولت گزارش داده شده در سال 1998 (گزارش رشته) استفاده می کند. یک رویکرد پزشکی قانونی به مثال ها و چالش های سیاست تحقیق ، نشان می دهد که پیشرفت محدودی در پذیرش تحقیقات هنری داشته است ، در حالی که تحقیقات قانونی ، چالش های اساسی ساختاری ، فرهنگی و عملی رابطه بین دانشگاه ها و کارکنان هنری آنها را تشکیل می دهد و بر ماهیت تأثیر می گذارد. و کیفیت کار هنری.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Artists in the University : Positioning Artistic Research in Higher Education