دانلود پی دی اف کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقالات داوری ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی ، AINL 2017 است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. مقالات 13 مقاله کامل اصلاح شده ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده با دقت بررسی و 35 مقاله انتخاب شدند. ارائه ها مقالات در بخشهای موضعی در مورد تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده در مقیاس وب ، مورفولوژی محاسبه و تعبیه کلمه ، یادگیری ماشین سازمان یافته اند. این جلد همچنین شامل 6 مقاله است که در کار مشترک روسی شناسایی پارافیرها شرکت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers