دانلود پی دی اف کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه مشارکت متخصصان برجسته جهان در زمینه هسته ای است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی انضباط و تحقیقات در مورد درگیری ها (ISODARCO) شرکت کرده اند. این شامل برخی از محققان و متخصصان برجسته است که به روشهای اساسی در شکل دادن به سیاست ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات علمی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت 50 سالگرد ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از مشارکت ها را به تصویر می کشد که در طی پنج دهه ادامه فعالیت در زمینه خلع سلاح و آموزش منع گسترش سلاح های هسته ای ، موضوعات مهم را به تصویر می کشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education