دانلود پی دی اف کتاب Arab Women's Activism and Socio-Political Transformation : Unfinished Gendered Revolutions

[ad_1]

این کتاب شرح می دهد که چگونه زنان عرب در سه سطح ، قبل ، حین و بعد از آن ، در سه درگیری موازی درگیر می شوند ، یعنی: مبارزه سیاسی برای ایجاد زمینه برای دموکراسی ، آزادی و اصلاحات ؛ مبارزه اجتماعی برای دستیابی به برابری جنسیتی و مبارزه با انواع بی عدالتی ها و تبعیض ها علیه زنان ؛ و مبارزه قانونی برای ترسیم قوانین جدید که بتواند منافع سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. مشارکت کنندگان استدلال می کنند که گرچه تحولات سیاسی غالباً شیوع بیشتری داشته و به چشم می خورند ، اما آنها نباید انقلاب های اجتماعی و قانونی موازی را مشاهده کنند که به دلیل تأثیرات طولانی مدت آنها بر منطقه از اهمیت یکسانی برخوردار است. این فصل پیامدهای پیچیده و متعدد آنها را در این تقاطع ها ، هم پوشانی ها و واگرایی ها به طور همزمان ، با درگیری های جنسیتی مداوم و در کشورهای مختلف و از طریق مراحل مختلف ، محلی ، منطقه ای و بین المللی برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Arab Women's Activism and Socio-Political Transformation : Unfinished Gendered Revolutions