دانلود پی دی اف کتاب Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر کاربرد عملی رگرسیون تک معادله ای ، ابزارهای آماری عملی را برای متخصصان تجارت فراهم می کند. نویسندگان در مورد روشهای اقتصادسنجی معمول استفاده می کنند ، که در ساخت مدلهای رگرسیون برای حمایت از پیش بینی اقتصادی و تصمیمات تجاری مفید است. بخش مهمی از کتاب به تله ها و مشکلات برای اجرای تحلیل رگرسیون در حالات واقعی اختصاص یافته است. این کتاب دارای 9 فصل است که دو فصل آخر کاملاً به مطالعات موردی اختصاص دارد. فضای کسب و کار امروز با مقدار زیادی داده اقتصادی مشخص می شود. تصمیمات موفق تجاری در چنین شرایط غنی از داده به ابزارهای تحلیلی عینی نیاز دارد ، که می تواند به شناسایی و تعیین روابط متعدد بین ده ها متغیر اقتصادی کمک کند. تحلیل رگرسیون تک معادله ای ، که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است ، یکی از این ابزارهاست. این کتاب یک راهنمای ارزشمند ارائه می دهد و در زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل اقتصادی و تجاری ، از جمله بازاریابی ، مدیریت مالی و عملیاتی مربوط است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications