دانلود پی دی اف کتاب Anesthesia in High-Risk Patients :

[ad_1]

این کتاب رویکردی برای مدیریت بیهوشی و بعد از عمل است که قرار است تحت جراحی انتخابی انتخابی در دسته های مختلف بیمار با خطر بالا قرار گیرد. کلاسهای مختلف بر بیماران با خطرات قلبی عروقی و همودینامیکی ، خطرات تنفسی ، کلیه و متابولیسم ، خطرات عصبی و سایر انواع خطر متمرکز هستند. برای هر شرایط ، راهنمایی های به روز در مورد ارزیابی خطر ، طبقه بندی خطر و مدیریت بیهوشی حین عمل و بعد از عمل ارائه شده است. این اولین بار است که یک کتاب درسی بیهوشی ، چنین شرایط مختلف بالینی را با هم جمع می کند. همه نویسندگان متخصص بین المللی با تجربه بالینی گسترده هستند. هدف آن ارائه راهنمایی روشن برای متخصصان بیهوشی کارآموز است ، که در هنگام کنترل طیف گسترده ای از بیماران مبتلا به بیماری های جدی یا شرایطی که خطر بیهوشی قابل توجهی دارند ، بسیار ارزشمند خواهد بود. این کتاب همچنین به عنوان یک مرجع ارزشمند برای متخصصان بیهوشی و تشدید گرایان با تجربه تر عمل خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Anesthesia in High-Risk Patients :