دانلود پی دی اف کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب یافته های اخیر را در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار پویا برای شبکه های عصبی انتشار – واکنش همراه ارائه می دهد. این ایده های جدید تحقیق و تعاریف اساسی در مورد رابطه بین پاسخ همراه – شبکه های عصبی انتشار ، مانند غیر فعال کردن ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال فضایی اتصال ، و هماهنگ سازی و غیر فعال کردن سخت شدن خروجی. علاوه بر این ، نتایج تحقیق منتشر شده در چندین مجله مهم را جمع آوری می کند و آنها را به صورت یکپارچه ارائه می دهد. به این ترتیب ، این کتاب مورد توجه همه محققان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی و ریاضیات خواهد بود که می خواهند رفتار پویای شبکه های عصبی بازخورد – انتشار را مطالعه کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :