دانلود پی دی اف کتاب An Unkindness of Ravens #3

[ad_1]

ویلما نمی داند به چه کسی به شهر اعتماد کند – حتی کلاغ ها که حقایقی را درباره گذشته خود فاش کرده اند که هرگز تصور نمی کردند. اما همانطور که ویلما وقت بیشتری را با اسکارلت معمایی سپری می کند ، هیچ سرنخی از این که او بیشتر درگیر نقشه ای است که قبلاً یک زندگی را نابود کرده است – و می تواند ویلما بعدی را هدف قرار دهد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب An Unkindness of Ravens #3