دانلود پی دی اف کتاب An Unforgettable Summer. The Release Of Chickens and Other Adventures : Children's Book. Reading From 8-9 To 11-12 Years Old.

[ad_1]

تعطیلات تابستانی خوان به پایان رسیده است و او هنوز هیچ ماجراجویی بزرگی ندارد. اما همه چیز با ملاقات استرلا ، کامیلا و رودریگو تغییر خواهد کرد. عقاب طاس معلم او خواهد بود و مسئول تبدیل او به یک ماجراجو واقعی است. برو شجاع من!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب An Unforgettable Summer. The Release Of Chickens and Other Adventures : Children's Book. Reading From 8-9 To 11-12 Years Old.