دانلود پی دی اف کتاب AIDS in Pakistan : Bureaucracy, Public Goods and NGOs

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه کامل درمورد کار اچ آی وی / ایدز در رابطه با دولت و سازمان های غیردولتی است. در اوایل سال 2000 ، واکنش پاکستان به HIV / AIDS افزایش یافته و منطقه ای را برای مداخله فوری اعلام کرد. این پاسخ توسط خیرین بین المللی از سازمانهای غیردولتی طرف قرارداد جهت تأمین نیاز به خدمات مراقبتی و پشتیبانی تأمین شد – سیاستی جهانی که در پاکستان که در آن کشورها جرایم پرخطر را جرم انگاری می کند بسیار مهم تلقی می شود. قریشی بر اساس دسترسی مردم نگارانه منحصر به معاملات وی با دیوان سالاران دولتی و سازمان های غیردولتی ، نحوه ترجمه سیاست های جهانی توسط بازیگران محلی و نحوه پاسخگویی آنها به بحران در حال پیشرفت HIV / AIDS را بررسی کرد. این کتاب خوانندگان را به بازنگری محافظه کارانه در سیاست ها در مورد مشارکت عمومی و خصوصی ، انتقاد از تغییر در بوروکراسی ، جامعه مدنی و کالاهای عمومی ترغیب می کند. این لازم است که برای دانشجویان ، دانشمندان و پزشکان مرتبط با برنامه نئولیبرال در بهداشت و توسعه جهانی خوانده شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب AIDS in Pakistan : Bureaucracy, Public Goods and NGOs