دانلود پی دی اف کتاب Agile Procurement : Volume I: Adding Value with Lean Processes

[ad_1]

این کتاب اولین نسخه از دو نسخه ارائه مدل تجاری برای ارزش افزوده از طریق خرید است. با در نظر گرفتن چندین مورد موردی در زمینه اجرای موفقیت آمیز ، این نشان می دهد که پیچیدگی فزاینده محیط کسب و کار نیاز به مداخله قابل توجهی در سازمانهای فردی از طریق مدیریت فرایندها و اطلاعات و از طریق روابط بین شرکت دارد. Agile Procuction کاربرد روش Agile را به منظور بهینه سازی و دیجیتالی سازی فرآیندهای کاهش اتلاف و نقص ، معرفی می کند. به منظور اثربخشی ، کارایی و صرفه جویی در روش ، تجهیزات و سازمان ها ، خرید چابک نیاز به تغییر الگو دارد. این جلد این زمینه های بهبود را بررسی می کند و بهترین روش را در فرآیندهای بهبود ارائه می دهد. در هر فصل از کتاب هزینه ها و مزایای بهبود فرآیند از طریق خرید چابک ارائه شده و کمی می شود. این به عنوان یکپارچه سازی و دیجیتالی شدن Lean Six Sigma شناخته می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Agile Procurement : Volume I: Adding Value with Lean Processes