دانلود پی دی اف کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از مشارکتهای ارائه شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی در مورد اپراتورهای تجمع است. این کنفرانس در Skovde (سوئد) در ژوئن 2017 برگزار شد. مشارکت ها شامل تئوری استفاده از آنها در برنامه ها و کار اصول اصلی است. توابع تجمع معمولاً به صورت توابع تعریف می شوند که تک همسر هستند و شرایط یکپارچه را برآورده می کنند. این شرایط در یک محیط خاص آرام می شوند. از توابع تجمع برای همجوشی داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: معیارها ، معیارهای T و انطباق های T ، کوپول ها و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugono).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :