دانلود پی دی اف کتاب Agent-Based Modeling of Social Conflict : From Mechanisms to Complex Behavior

[ad_1]

این مختصر با در نظر گرفتن سازوکارهای مهمی که توسط نظریه های تعارض اجتماعی ارائه شده است ، مدل کلاسیک خشونت مدنی مبتنی بر عامل اپستین را مرور و گسترش می دهد. در میان آنها عبارتند از: عدم وجود نسبی به عنوان عامل ایجاد مشکل ، از بین رفتن عمومی درک خطر (“از دست دادن ترس توده ای”) هنگامی که شورش با یک مقدار مشخص نشان داده شود ، پاسخ اعتبار درون زا و اثرات تأثیر شبکه توسط مکانیسم های پراکندگی. این مدل در مجموعه ای از آزمایش های رایانه ای طراحی شده است که برای ارائه اطلاعات در مورد چگونگی افزایش مکانیسم پیچیدگی راه حل ها ارائه شده است. نتایج شبیه سازی با برآورد اندازه ، مدت زمان ، و تجزیه و تحلیل آماری تظاهرات بزرگ و شورش برای هشت کشور آفریقایی که تحت تأثیر “بهار عربی” مبتنی بر پایگاه داده تجزیه و تحلیل منازعات اجتماعی مقایسه شده اند. نشان داده شده است که مدل توسعه برای اپستین پیشنهاد می کند که یک مدل مبتنی بر عامل (یعنی مجموعه ای غنی از رفتار کیفی معنی دار) و همچنین افزایش “ظرفیت تولید” پارامترهای مرتبط با شناسایی مکانیسم های اصلی و نقاط حمل. ممکن است امکان پذیر باشد استفاده از اطلاعات کمی (شاخص های بین المللی و تجزیه و تحلیل آماری وقایع درگیری) امکان تخمین مقادیر پارامتر ورودی و تعدد نتایج شبیه سازی شده و در نتیجه درک بهتر از نقاط قوت و محدودیت های مدل را فراهم می کند. کمک به درک فعلی از اینکه چگونه مکانیسم های درگیری جمعی منجر به سو m رفتار پیچیده ای می شود که شامل شکل جدیدی از احتمال دستگیری قابل پیش بینی ، نمایش ساده محرومیت سیاسی در برابر اقتصادی با پارامتری است که ارزش ، پاسخ مشروعیت درون زا را ارزیابی می کند و “حساسیت” به اثرات اثرات شبکه (ایجاد گروه های کوچک و “فعالان”). علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل پایگاه داده تحلیل تعارضات اجتماعی ، توصیفی کمی از تأثیر “بهار عربی” را در موضوعات پیچیدگی مانند مسالمت آمیز در مقابل خشونت ، خود به خود در برابر سازمان یافته و الگوهای اندازه ، مدت و تکرار ارائه داد. حوادث درگیری در این روند درگیری اخیر و مهم در مقیاس بزرگ. این کتاب دانشجویان و محققانی را که در این زیرشاخه های علوم اجتماعی محاسباتی کار می کنند ، مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Agent-Based Modeling of Social Conflict : From Mechanisms to Complex Behavior