دانلود پی دی اف کتاب Afrofuturism and Black Sound Studies : Culture, Technology, and Things to Come

[ad_1]

این کتاب نقطه دیدار بین Afrofuturism و Black Sound Studies را مورد بازجویی قرار می دهد. در حالی که فوتوفوریسم غالباً در درجه اول در رابطه با داستان علمی و داستانهای حدسی قابل درک است ، اما از نظر صوتی نیز می توان آن را بررسی کرد. صداهای Afrofuturism عمیقا در حدس و گمان – که در اسطوره نمایش داده می شود – در چارچوب آهنگ ها و آهنگ سازی ها ، در شخصیت های هنرمندان و نحوه ساخت صداها تعبیه شده است. در برجسته کردن مکان موسیقی در تجارب زیسته آفریقایی آمریکایی ها ، نویسنده تجزیه و تحلیل می کند که چگونه رویکردهای مطالعات صدای سیاه با بحث در مورد فوتوفوریسم صوتی تکمیل و همپوشانی دارند. با تمرکز بر سیاهی ، فناوری و صدا ، این متن منحصر به فرد دیدگاه های مهمی در مورد آینده موسیقی در تصور و خلق آینده فراهم می کند. این جلد جدید دانشجویان و دانش پژوهان علوم صدا ، موسیقی شناسی و مطالعات آفریقایی آمریکایی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Afrofuturism and Black Sound Studies : Culture, Technology, and Things to Come