دانلود پی دی اف کتاب Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia : Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل اجتماعی-تاریخی از نسل کشی سال 2002 در بلویستا-بوزای-چوکو ، کلمبیا ارائه می دهد. نویسنده بررسی می کند که چگونه مفاهیم آوارگی اجباری و مهاجرت می توانند فرمولی برای آوارگی تاریخی باشند. این مفاهیم برای نامگذاری جمعیت ، مانند بازماندگان این قتل ، استفاده می شود و محدود به توانایی آنها برای کمک به تقاضای بهبود جمعیت آسیب دیده است. در عوض ، بر اساس مطالعه مردم نگاری در مورد درد و رنج تولید شده در بازماندگان ، این کتاب مفهوم ریشه شناسی را به عنوان ابزاری برای مطالعه پراکندگی زمین پیشنهاد می کند. هم خصوصیات محلی پیچیده ، هم ارتباطات جهانی این رویداد و هم راهکارهای مقاومت را که توسط مردم این جامعه به عنوان یک عزاداری غیرممکن استفاده می شود ، کانال می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia : Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó