دانلود پی دی اف کتاب African Female Entrepreneurship : Merging Profit and Social Motives for the Greater Good

[ad_1]

این کتاب ، مشارکت در بحث های آکادمیک در مورد کارآفرینی و جنسیت در آفریقا ، پوشش گرایش های اخیر و کاوش در توسعه کارآفرینی زنان با گذشت زمان را فراهم می کند. این متن جدید تازه ، از دیدگاه یک زن آفریقایی نوشته شده است ، خلا in در ادبیات فعلی در مورد این موضوع را پر می کند و تمرکز قابل توجهی بر نقش کارآفرینی زنان در توسعه آفریقا به عنوان یک قاره دارد. نویسنده با تمرکز بر موضوعات مهمی مانند فمینیسم اجتماعی و رویکرد ظرفیت ، احتمال همپوشانی احتمالی بین کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی زنان در آفریقا را بیان می کند. این کتاب ، همراه با تحقیقات نظری درباره توسعه و پیشرفت بیشتر زنان کارآفرین ، و همچنین گزارش های عملی زنان از کشورهایی مانند آفریقای جنوبی ، نامیبیا و غنا ، یکی از موارد ضروری است که برای علاقه مندان به کارآفرینی و جنسیت در آفریقا خوانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب African Female Entrepreneurship : Merging Profit and Social Motives for the Greater Good