دانلود پی دی اف کتاب Africa Now! : Emerging Issues and Alternative Perspectives

[ad_1]

این کتاب فرآیندهای درون زای مرتبط و به موقع را برای حل چالش تبدیل ایده ها به فرصت های پایدار در آفریقا ارائه می دهد. این مقاله به بررسی چگونگی درک آفریقا در چارچوب واقعیت های نوظهور جهانی می پردازد ، و یک چارچوب جایگزین ارائه می دهد که نه تنها تصور و مشارکت در عمل است ، بلکه به همان اندازه عملی مربوط به جنبه های فردی شرکت توسعه در آفریقا است. او نشان می دهد. علی رغم اینکه منبع مالی جایگزین و کمتر دست و پاگیری است ، با شاخص های قابل تحسین رشد اقتصادی ، و بسیاری از اقتصادها در میان اقتصادهای با رشد سریع در سطح جهان ، فرصت های مرتبط را در نتایج توسعه پایدار انسانی برای اکثر شهروندی آنها در کشورهای آفریقایی منتشر می کنند قادر به انجام نیست در بیش از چهار بخش مرفه ، نویسندگان موضوعات مختلفی از مدیریت زیست محیطی و منابع طبیعی گرفته تا حکمرانی ، اقتصاد و توسعه پایدار را پوشش می دهند. این کتاب با بخشی در مورد آموزش و پرورش و رشد انسانی و یک مطالعه موردی در مورد تحریک گرایی ادامه دارد. بخش آخر جنایات ، درگیری ها و پویایی های سرزمینی را شامل موضوعات بسیار بحث برانگیزی مانند مهاجرت اجباری و تجارت جنسی می کند. این منبع اجباری به طور گسترده برای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد و تحقیقات جهانی را در زمینه هایی مانند جامعه شناسی ، مردم شناسی ، مطالعات زیست محیطی ، سیاست و اقتصاد انجام خواهد داد. برنامه ریزان سیاست و فعالان حقوق بشر با تمرکز بر آفریقای معاصر در توسعه آینده آفریقا سرمایه گذاری کردند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Africa Now! : Emerging Issues and Alternative Perspectives