دانلود پی دی اف کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب عمده مسائل مربوط به روابط آفریقا با بازیگران جهانی را بررسی می کند. این یک سیر گسترده از روابط آفریقا با بازیگران عمده دو جانبه و عمده چند جانبه را ارائه می دهد ، ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی سیستم های دولتی آفریقا ، اقتصاد و امنیت آن تأثیر گذاشت. در این مقاله ، مقاله های موجود در این بخش ، درک جمعی از انگیزه آفریقا برای بهبود ظرفیت ایالت خود در امور جهانی را فراهم می کند و ارزیابی می کند که آیا واقعاً توانایی انجام چنین کاری را دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy