دانلود پی دی اف کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آخرین کاربردهای روش های یادگیری ماشین در محاسبات نرم و پردازش تصویر است. این زمینه های مختلف از تقسیم بندی تصویر گرفته تا شناسایی اشیا using را با استفاده از یک رویکرد پیچیده بررسی می کند و شامل تئوری روش های استفاده شده برای ارائه یک نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. این مطالب از دیدگاه علمی جمع آوری شده است و این کتاب در درجه اول برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند برای دوره های مربوط به هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزنده ای برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و جوامع پردازش تصویر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :