دانلود پی دی اف کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

این رویه ها با تمرکز بر نوآوری ، پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی مکانیکی در چین را نشان می دهد و یک محفل بین المللی را برای محققان ، محققان و دانشمندان فراهم می کند تا یافته های تحقیقاتی خود را ارائه دهند و ایده های خود را تبادل کنند. است. در زمینه استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، جنبه اصلی ICMD2017 فشار ابتکاری طراحی “ساخت چین در سال 2025” بود. این کتاب نقاط مهم تحقیق مانند روش طراحی ، روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان ، همراه با ترکیبی از طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)