دانلود پی دی اف کتاب Advances in Human Factors, Business Management and Leadership : Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب از رویکردهای عملی برای تسهیل روند دستیابی به برتری در مدیریت و رهبری منابع سازمانی گزارش می دهد. این نشان می دهد که چگونه می توان اصول ایجاد ارزش مشترک را برای اطمینان از یادگیری سریع ، آموزش ، توسعه تجارت و نوسازی اجتماعی به کار برد. به طور خاص ، این کتاب روش ها و ابزارهای جدیدی را برای مقابله با پیچیدگی مدیریت و یادگیری در سازمان های تجاری و جامعه ارائه می دهد. این شامل سرطان شناسی ، سیستم های مدیریت هوشمند ، روش های دانش سازی و ارزش افزوده است. این مقاله بینش جدیدی در زمینه مدیریت زمان و بهینه سازی عملیات و همچنین روشهای پیشرفته برای ارزیابی رضایت مشتری و تجربه آگاهانه ارائه می دهد. براساس دو کنفرانس ، کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در زمینه منابع انسانی ، مدیریت تجارت و جامعه و کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در زمینه عوامل انسانی در مدیریت و رهبری ، 17 تا 21 ژوئیه 2017 در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده برگزار شد. این کتاب ابزارهای جدید و ایده های الهام بخشی را برای محققان و متخصصان فراهم می کند تا در فعالیت های مختلف تجاری سرآمد باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Human Factors, Business Management and Leadership : Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA