دانلود پی دی اف کتاب Advances in Human Factors and Systems Interaction : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors and Systems Interaction, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات پیشرفته در زمینه رابط های پیشرفته سیستم ، با تأکید بر توسعه چرخه زندگی و تعاملات بین فناوری و انسان ، به ویژه سیستم های مجازی ، افزوده و واقعیت ترکیبی ، گزارش می دهد. این رابط روش ها و ابزارهای پیشرفته ای را برای ارزیابی و بهبود قابلیت استفاده توصیف می کند و در مورد مدل های جدید ، و همچنین موارد موردی و روش های خوب بحث می کند. این کتاب به عوامل انسانی ، سخت افزاری و نرم افزاری در روند توسعه رابط ها برای عملکرد کل سیستم ، به ویژه فناوری های محاسباتی نوآورانه ، برای تیم هایی اشاره دارد که عملکرد مالکیت کل را کاهش می دهند ، در حالی که کل هزینه های مالکیت را کاهش می دهد. همچنین نیروهایی را که در حال شکل دادن به ماهیت محاسبات و سیستم ها هستند ، از جمله نیاز به کاهش هزینه های سخت افزار ، نشان می دهد. اهمیت قابل حمل بودن ، که به معنای روند مدرن به سمت کاهش سخت افزار و فن آوری های کاهش نیاز به انرژی است. نیاز به جذب بهتر محاسبات در محیط. و نگرانی های اجتماعی در مورد دسترسی افراد به نیازهای ویژه به رایانه و سیستم ها. این کتاب ، براساس کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در زمینه تعامل عوامل انسانی و سیستم ها ، که از 17 تا 21 ژوئیه 2017 در هوستون ، کالیفرنیا ، ایالات متحده برگزار شد ، به منظور بررسی کاربران به موقع و راهنماهای عملی گرا برای کاربران رابط سیستم و توسعه دهندگان ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Human Factors and Systems Interaction : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors and Systems Interaction, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA