دانلود پی دی اف کتاب Advances in Health and Environment Safety : Select Proceedings of HSFEA 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات منتخبی در زمینه پیشرفت در زمینه بهداشت و امنیت محیطی است که در کنفرانس بین المللی پیشرو در زمینه های بهداشت ، ایمنی ، آتش سوزی ، محیط زیست ، علوم متحد و مهندسی (HSFEA 2016) ارائه شد. این کتاب آخرین تحولات در زمینه بهداشت و امنیت محیطی را مورد توجه قرار داده و فرصت ها و چالش های مرتبط را برجسته می کند. این کتاب همچنین روشهایی را ارائه می دهد که می تواند برای نظارت و اندازه گیری موثر تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، محتوای این کار بر اهمیت ایمنی و حفظ محیط های کاری سالم و عاری از خطرات بهداشت شغلی تأکید دارد. این کتاب به طور یکسان مورد توجه محققان ، متخصصان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Health and Environment Safety : Select Proceedings of HSFEA 2016