دانلود پی دی اف کتاب Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 : Proceedings of: EUSFLAT- 2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 2

[ad_1]

این بخش شامل دو کنفرانس بین المللی درگیر است: EUSFLAT-2017 – دهمین دوره کنفرانس بزرگ انجمن منطق فازی و فناوری اروپا در ورشو ، لهستان ، از 11 تا 15 سپتامبر 2017 ، و IWIFSGN2017 – 13 سپتامبر ، شانزدهم بین المللی کارگاه آموزشی مجموعه های فازی میان رشته ای و شبکه تعمیم یافته در ورشو در سال 2017 برگزار شد. این کنفرانس با همکاری انجمن اروپایی موسسه تحقیقات سیستم ، آکادمی علوم لهستان ، بخش چهارم علوم مهندسی ، آکادمی علوم لهستان و منطق و فناوری فازی (EUSFLAT) ، آکادمی علوم بلغارستان و دانشگاه های مختلف اروپا برگزار شد. انجمن تحقیق هدف EUSFLAT-2017 گردهم آوردن نظریه پردازان و دست اندرکاران کار در زمینه منطق فازی ، سیستم های فازی ، محاسبات نرم و زمینه های مرتبط و ایجاد بستری برای تبادل ایده و بحث در مورد آخرین روندها و ایده ها بود ، در حالی که هدف IWIFSG’2017 این بود برای بحث در مورد تحولات جدید با جزئیات از مفهوم یک مجموعه فازی ، مانند یک مجموعه فازی شهودی ، و همچنین سایر مفاهیم ، مانند شبکه های تعمیم یافته. نامه های نوشته شده توسط متخصصان برجسته بین المللی شامل ، و همچنین جلسات ویژه و بحث های میزگرد به توسعه زمینه ، تقویت همکاری و تشدید شبکه کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 : Proceedings of: EUSFLAT- 2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 2