دانلود پی دی اف کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :

[ad_1]

این کتاب آخرین دستاوردهای مربوط به تئوری ، روش ها و عملکرد تشخیص عیب ، سیستم های تحمل خطا و امنیت سایبری را برجسته می کند. هنگام در نظر گرفتن تشخیص فرایندها و سیستم های صنعتی ، نمی توان از موضوعات مهم امنیتی چشم پوشی کرد. در این زمینه ، تشخیص به عنوان معیار اصلی بهبود سطح یکپارچگی امنیت کلی سیستم ، نقش مهمی دارد. دستیابی به پوشش تشخیصی مطلوب یا تأمین سطح مناسب تناسب با یکپارچگی سیستم دیگر بدون استفاده از روشهای تشخیص و جداسازی نقص ، عملاً قابل درک نیست. کشف وسعت و عمق پوشش آن ، این کتاب مورد علاقه محققان با چالش طراحی سیستم های تشخیصی فنی و پزشکی و همچنین محققان و دانشجویان پایه در زمینه کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی خواهد بود. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :