دانلود پی دی اف کتاب Adrenal Disorders : Physiology, Pathophysiology and Treatment

[ad_1]

این منبع عملی آخرین شواهد ، استراتژی های مدیریت و توصیه هایی را برای درمان اختلالات غدد فوق کلیه ، از جمله فیزیولوژی مرتبط ، ژنتیک و داروشناسی ارائه می دهد. این کتاب به سه بخش موضوعی تقسیم شده است. اولین مورد ، فیزیولوژی غده فوق کلیه را نشان می دهد ، ارائه منطقه و توسعه غده فوق کلیه ، تنظیم استروئیدوژنز و فارماکولوژی گلوکوکورتیکوئیدها. در بخش دوم ، ژنتیک و پاتوفیزیولوژی تعدادی از اختلالات غده فوق کلیوی از جمله بیماری خود ایمنی آدیسون ، هایپرپلازی مادرزادی آدرنال ، آلدوسترونیسم اولیه ، تومورهای فوق قشر مغز و هیپرپلازی و فئوکروموسیتوما و پاراژانگلیوما بحث می شود. بخش آخر آخرین راهکارهای تشخیصی و مدیریتی این اختلالات را ارائه می دهد ، که به نارسایی آدرنال ، سندرم کوشینگ آدرنال و وابستگی متقابل می پردازد. در بیست سال گذشته ، درک ما از اختلالات غدد فوق کلیوی تغییر یافته و تعمیق یافته است. اختلالات غده فوق کلیوی با ارائه یک به روزرسانی بسیار مورد نیاز: فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و درمان یک منبع مهم برای متخصصان غدد درون ریز آموزشی و بالینی است که با غدد فوق کلیوی کار می کنند و بیماران مبتلا به اختلالات فوق کلیوی را مدیریت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Adrenal Disorders : Physiology, Pathophysiology and Treatment