دانلود پی دی اف کتاب Adaptive Sports Medicine : A Clinical Guide

[ad_1]

این متن در نوع خود ارائه و مرور جامعی از جنبه های منحصر به فرد پزشکی ورزشی تطبیقی ​​و ورزشکاران سازگار است که نه تنها به صورت جداگانه و در لیگ ها و سازمان های محلی ، بلکه همچنین در محیط های گسترده فعال و برجسته هستند. بازیهای پارالمپیک یک بخش به بخشهای موضوعی تقسیم می شود ، تاریخچه و مراقبتهای طبیعی ، سیاستها و قوانینی را که طی سالها برای افراد معلول تدوین شده است ، همچنین ورزشهای مربوط به صندلی های چرخدار و بیومکانیک و فناوری روسپی های ورزشی سازگار را شامل می شود. ملاحظات پزشکی این ورزشکار سازگار شامل قسمت دوم است ، از جمله اپیدمیولوژی آسیب ، مراقبت های اضطراری و ملاحظات جراحی و توان بخشی. قسمت سوم ، گسترده ترین بخش ، در مورد ورزش های مخصوص ویلچر و سازگار است ، از جمله دویدن تطبیقی ​​، دوچرخه سواری ، ورزش های آبی و ورزش های پرتاب ، بسکتبال با ویلچر ، سافت بال و راگبی ، و همچنین ورزش های رزمی تطبیقی ​​و شدید. موضوعات منتخب ، از جمله جنجال هایی مانند برنامه ریزی رویداد ، حمایت و دوپینگ ، در بخش چهار آمده است. یک متن جامع و در عین حال کاربردی ، پزشکی ورزشی تطبیقی ​​منبعی شناخته شده است و برای هر پزشکی ورزشی یا پزشک کمک های اولیه که با این جمعیت منحصر به فرد کار می کند مرجعی ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Adaptive Sports Medicine : A Clinical Guide