دانلود پی دی اف کتاب Active Surveillance for Localized Prostate Cancer : A New Paradigm for Clinical Management

[ad_1]

این نسخه جدید به طور کامل به روز شده و تجدید نظر شده یک بررسی جامع و پیشرفته از این زمینه را ارائه می دهد و به عنوان یک منبع ارزشمند برای پزشکان ، جراحان و محققان علاقه مند به سرطان پروستات خدمت می کند. این کتاب اطلاعات جدید در مورد ویژگی های مولکولی بیماری را بررسی می کند ، سیستم درجه بندی جدید سرطان پروستات را در سال 2015 پروفایل می کند ، و دیدگاه های جدیدی در مورد تصویربرداری از سرطان پروستات و همچنین نقش بیوپسی هدفمند ارائه می دهد. . متن خلاصه ای از نقش نشانگر زیستی و MRI در انتخاب و مدیریت بیمار و جزئیات نتایج نظارت فعال در سراسر جهان است. در فصل های خاص ، موضوعات ارتباطی و اخلاقی ، نتایج QOL ، جنبه های اقتصادی و جنبه های روانشناختی – اجتماعی نظارت وجود دارد. نقش کانون درمانی برای بیماری کم خطر خلاصه می شود ، و داده ها از مداخلات پیشگیرانه در طول بررسی نظارت پشتیبانی می کنند. این درس به عنوان منبع بسیار مفیدی برای معامله با پزشکان و محققان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به این سوfeاستفاده عمومی علاقه مند خواهد شد ، زیرا خلاصه ای کوتاه و جامع از وضعیت فعلی این رشته را برای راهنمایی مدیریت بیمار و به تشویق تلاشهای تحقیقاتی کمک خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Active Surveillance for Localized Prostate Cancer : A New Paradigm for Clinical Management