دانلود پی دی اف کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America

[ad_1]

این پایان نامه انگیزه و عملکرد 403 تصرفات انجام شده توسط شرکتهای چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی را بین سالهای 1994 و 2013 تجزیه و تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که بیشتر EMNC ها برای دستیابی به بالادست و پایین دست انگیزه داشتند. -چه در مورد شرکتهای هدف آنها. علاوه بر این ، نتایج مطالعه رویداد پایان نامه نشان می دهد که EMNC به طور متوسط ​​برای سهامداران خود با خرید در کوتاه مدت حول اعلام خرید ، ارزش تولید کرده است. این نتیجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مطالعات مشابه در مورد خرید بنگاه های اقتصادی از بازارهای پیشرفته اغلب به این نتیجه رسیده است که خرید سهامداران ارزش را از بین می برد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Acquisitions by Emerging Multinational Corporations : Motivation and Performance of Transactions in Western Europe and North America