دانلود پی دی اف کتاب Academic Promotion for Clinicians : A Practical Guide to Academic Promotion and Tenure in Medical Schools

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای عملی برای انتصاب ، ارتقا و تصدی پست (APT) برای اعضای هیئت علمی بالینی است که توسط دانشکده های پزشکی منصوب شده اند. طی دو دهه گذشته تعداد اعضای هیئت علمی بالینی در مدارس پزشکی آمریکا به سرعت افزایش یافته است. در همان زمان ، الزامات مسیر شغلی و ارتقا سطح علمی دانشکده به طور چشمگیری تغییر کرده است و دانشکده های پزشکی تعدادی از مسیرهای شغلی غیر تصدی را معرفی کرده اند. در حال حاضر ، بخشهای بالینی فقط 25٪ از حدود 150،000 عضو را دارند. این کتاب بینش و توصیه هایی در مورد برنامه ریزی شغلی و ارتقا سطح علمی برای اعضای هیئت علمی بالینی ارائه می دهد. این مقاله همچنین “اسطوره شناسی” پیرامون فرآیند APT را بیان می کند و نشان می دهد که چگونه ارتقا promotion سطح آکادمیک باید به عنوان یک روند ایجاد شغل به جای یک رویداد پرخطر چالش برانگیز مورد استفاده قرار گیرد. مباحث شامل مفاهیم و فرایندهای ارتقا educational آموزشی است. پیمایش در روند ارتقا educational سطح تحصیلات و تصدی گری. و مدیریت نتایج برنامه APT. ارتقا Academ سطح علمی به بالینی منبع ارزشمندی برای اعضای هیئت علمی پزشکی بالینی است زیرا آنها با موفقیت با چالش های فرایند APT مواجه می شوند و بنابراین اهداف شغلی خود را تحقق می بخشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Academic Promotion for Clinicians : A Practical Guide to Academic Promotion and Tenure in Medical Schools