دانلود پی دی اف کتاب A Trip to the Dominions : The Scientific Event That Changed Australia

[ad_1]

در آستانه جنگ بزرگ ، در سال 1914 دولت فدرال استرالیا از انجمن پیشرفت علوم انگلیس (BAAS) حمایت مالی کرد تا برای کنفرانس سالانه خود به استرالیا سفر کند. بودجه بیش از 150 دانشمند به طور کامل توسط دولت مشترک المنافع استرالیا تأمین شد و آنها به طور خاص برای این منظور سه کشتی را پیمودند. بین پنج شهر بزرگ ، گفتگوهای عمومی ، تظاهرات و سفرهای مختلف دانشمندان استرالیایی را با علوم طبیعی و سخت استرالیا ، زمین شناسی ، گیاه شناسی و همچنین مردم شناسی آشنا کرد. از نظر مردم شناسی ، کنگره فرصتی منحصر به فرد برای نمایش فرهنگ بومی و جزیره تنگه تورس ارائه داد. این انجمن ، که عمیقا تحت تأثیر این امر قرار گرفته بود ، از دولت فدرال خواست تا از کرسی انسان شناسی مستقر در یک دانشگاه استرالیا حمایت کند. سایر نتایج شامل توصیه های انجمن برای تأسیس انستیتوی علمی مشترک المنافع (بعدا CSIRO) و توسعه یک تلسکوپ ملی در کوه استروملو بود. اگرچه این موارد با شیوع جنگ جهانی اول به تأخیر افتاد ، اما روشن است که برای Dominion ، این سفر فقط یک رویداد منحصر به فرد نبود ، بلکه میراثی برجای گذاشت که امروز نیز از آن بهره مند هستیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Trip to the Dominions : The Scientific Event That Changed Australia