دانلود پی دی اف کتاب A Treatise on Good Works

[ad_1]

متکلم قرن شانزدهم که تحریک اصلاح پروتستان است مقدمه ای در دسترس برای ایده های او درباره ایمان ، کارهای خوب و نجات ارائه می دهد. در سال 1517 ، مارتین لوتر ، متکلم آلمانی ، نود و نه شکایت از کلیسای کاتولیک روم – نود و پنج هزار معروف وی – مطرح کرد. —درب کلیسای مقدس در ویتنبرگ. این اقدام ساده اعتراضی منجر به جنبشی جهانی موسوم به اصلاحات پروتستانی شد و روند مسیحیت و سرنوشت ملتها را به طرز چشمگیری تغییر داد. در رساله ای درباره آثار خوب ، لوتر مقدمه ای روشن و قابل دسترس از الهیات تأثیرگذار عمیق خود ارائه می دهد. او کارهای خوب را همه فعالیتهای کمک به حفظ کلیسا تعریف می کند ، در حالی که اصول ساده و مستقیمی را برای زندگی مسیحی ارائه می دهد. اما در حالی که لوتر از مهم بودن کارهای خوب اطمینان حاصل می کند ، او همچنین استدلال می کند که نجات فقط با ایمان به فضل خدا حاصل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Treatise on Good Works