دانلود پی دی اف کتاب A Transnational History of the Australian Animal Movement, 1970-2015 :

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه تاریخی فراملی در مورد ایجاد ، جنجال و پیامدهای جنبش حیوانات استرالیا را ارائه می دهد. با الهام از پیتر سینگر و کتاب 1975 وی با عنوان Animal Liberation ، موج جدیدی از فعالیت حیوانات در استرالیا و سراسر جهان ظهور کرد. در تلاش برای جلب توجه عموم و رسانه ها به وضعیت حیوانات ، مانند پرورش خوک و مرغ در مزارع کارخانه و صادرات حیوانات زنده به خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا ، فعالان استرالیایی غالباً در نوع خود نوآور و تحریک کننده بودند. ادعاهای خود را مطرح کرد از طریق لابی ، روشهای مخل و ​​فعالیت گیاهخواری ، جنبش حیوانات دائماً با سیاست و فرهنگ نحوه استفاده و بهره برداری از حیوانات مبارزه می کرد. استرالیایی ها نه تنها جشن گرفتند و از مردم و رویدادهای خارج از کشور آموختند ، بلکه نقش های مهم بین المللی را نیز ایفا کردند. این کتاب پیامدهای پیچیده و متناقض جنبش حیوانات را برای سیاست استرالیا و همچنین تأثیر آن بر تغییرات گسترده اجتماعی بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Transnational History of the Australian Animal Movement, 1970-2015 :