دانلود پی دی اف کتاب A Spring Harvest : 'Loves Scanty Ruins, Garlanded with Years'

[ad_1]

جفری بچه اسمیت در 18 اکتبر 1894 در استافوردشایر متولد شد. وی همزمان با جی آر آر تالکین در مدرسه کینگ ادوارد ، بیرمنگام تحصیل کرد و در آنجا “انجمن چای و گور” را تأسیس کرد. جفری به عنوان ستوان گردان 19 (سرویس) گردان لنکاویر فوزیلیرز ، “سومین سلفورد پالس” مأمور شد و در نبرد سامه شرکت کرد. در 29 نوامبر 1916 ، توسط اصابت ترکش مجروح شد و در 3 دسامبر 1916 بر اثر زخمها درگذشت. وی در گورستان وارلینکورت هالت انگلیس در سالکار ، فرانسه به خاک سپرده شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Spring Harvest : 'Loves Scanty Ruins, Garlanded with Years'