دانلود پی دی اف کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که اخلاق آرمانی باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار (تعریف روشن ، استدلال های صحیح ، اعتبار سنجی تجربی ، اندازه گیری دقیق) یک روش علمی خوب را تعریف می کند و نشان می دهد که اخلاق اخلاقی چگونه می تواند از آنها استفاده کند. وی یک بررسی تاریخی از توسعه روش شناسی اخلاق اصیل ارائه می دهد و نحوه حرکت آن به سمت این پیشرفت علمی را تا قرن شانزدهم توصیف می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاق را به عنوان غیر علمی در بسیاری از مدارس حرفه ای و حرفه ای به چالش می کشد و معتقد است که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که قادر به افشای حقایق اخلاقی جهانی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society