دانلود پی دی اف کتاب A Room with a Darker View : Chronicles of My Mother and Schizophrenia

[ad_1]

دختری سکوت خانواده را در مورد اسکیزوفرنی مادر ، بستری شدن در بیمارستان ، پارانویا ، بیماری و مراقبت از طریق لنزهای فمینیستی می شکند. کلر فیلیپس خاطرات مادرش ، وکیلی آموزش دیده در آکسفورد را که در اواسط زندگی با اسکیزوفرنی پارانوئید تشخیص داده شده ، مفاهیم فعلی در مورد بیماری روانی ، عود و بهبود را به چالش می کشد ، نوشت و خاطرات ناشناخته ای دارد ، در عین حال شخص در مراقبت از پدر یا مادر پیری با یک بیماری مزمن . این قطعه که قطعه قطعه شده است ، همچنین به بازتابی حیرت انگیز از توسعه فمینیسم تبدیل می شود که از طریق روابط مادر و دختر دیده می شود. با سقوط نهایی مادرش در 73 سالگی ، نویسنده شروع به گفتن داستان کرد ، ابتدا در مجله Black Clock ، مقاله ای که برای آن نامزدی pushcar دریافت کرد و مورد توجه قابل توجه در بهترین مقاله های آمریکایی 2015 قرار گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب A Room with a Darker View : Chronicles of My Mother and Schizophrenia